Anunț privind acordarea de ,,TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL” conform OUG nr. 133/2020

Social

În perioada 07-11.09.2020 Municipiul Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău va primi cereri pentru acordarea de ,,TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL” conform OUG nr. 133/2020.

Beneficiază de acest sprijin educațional următorii:

  • preșcolarii care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 284 lei;
  • elevii din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 1.115 lei.

Documentele necesare sunt următoarele:

  • Cerere-tip – formularul este disponibil atât la sediul DAS – str. Ștefan cel Mare 17A cât și pe site-ul instituției dasbacau.ro.
  • Copie după actele de identitate și de stare civilă ale copilului și ale familiei acestuia
  • Documente care să ateste veniturile nete realizate în luna iulie 2020 de către toți membrii familiei (adeverință de salariu, cupon de pensie, cupon șomaj, alocație de întreținere etc.)
  • Adeverință de la unitatea de învățământ la care este înscris copilul pentru anul școlar 2020-2021 (grădiniță, școală)
  • După caz, alte documente doveditoare pentru situația familiei și pentru veniturile acesteia.

Beneficiarii de venit minim garantat,  alocație pentru susținerea familiei și stimulent educațional (tichete de grădiniță), care sunt deja în evidențele D.A.S.Bacău, trebuie să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021 , nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente.

CERERILE SE DEPUN FIE LA SEDIUL D.A.S. BACĂU DIN STRADA ȘTEFAN CEL MARE NR. 17A – BIROUL BENEFICII SOCIALE, FIE ONLINE PE ADRESA contact@dasbacu.ro.

După primirea cererilor, D.A.S.Bacău va verifica și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului – Județul Bacău. Lista va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cerere, dar se încadrează în prevederile legale, o pot face și ulterior, urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii și documentelor aferente.

Valoarea nominală a unui tichet este de 500 lei/an școlar 2020-2021 și poate fi folosit pentru achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte. Sprijinul educațional se acordă din fonduri externe nerambursabile.

Pentru informații suplimentare :

  • Telefon D.A.S.Bacău 0372 777859 – interior Biroul Beneficii Sociale
  • Mail : baf@dasbacau.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns