Clarificări 2 – licitație publică pentru închirierea unor spații și construcții situate pe Insula de Agrement Bacău

Social

În urma unor informații eronate apărute în spațiul public facem următoarele clarificări:

Procedura de licitație pentru obiectivele de pe Insula de Agrement este licitație în plic închis, așa cum de altfel este prevăzut și în caietul de sarcini.

Procedura de licitație este următoarea:

1. Ofertele se depun în două plicuri închise și sigilate prin lipire, semnare și aplicarea ștampilei, astfel: plicul exterior va conține documentele necesare pentru stabilirea eligibilității ofertantului (documentele de calificare) și plicul interior, sigilat prin lipire, semnare și aplicarea ștampilei, în care se va depune oferta financiară.

2. Pe plicul exterior, pe lângă datele ofertantului, se va preciza și amplasamentul pentru care se ofertează și mențiunea ”A nu se deschide până la data de 30.07.2020, ora 10.00”.

3. Pe plicul interior, pe lângă datele ofertantului, se va preciza și amplasamentul pentru care se ofertează.

4. În prima etapă, comisia de evaluare va proceda la deschiderea plicului exterior, în vederea stabilirii eligibilității ofertanților, încheind în acest sens un proces-verbal de analiză a eligibilității ofertanților, stabilindu-se ofertanții eligibili, ofertanții care nu îndeplinesc criteriile precum și motivele excluderii acestora din urmă, de la procedura de licitație. Procesul- verbal va fi semnat atât de membrii comisiei de evaluare cât și de agenții economici participanți.

5. În etapa a doua a licitației se va proceda doar la deschiderea plicurilor interioare a ofertanților care îndeplinesc condițiile de calificare. Plicurile pentru ofertele descalificate vor fi restituite ofertanților după finalizarea licitației.

6. În cazul în care la deschiderea ofertei financiare se constată că doi sau mai mulți ofertanți se află în situația unei oferte egale de preț (cel mai mare preț oferit), comisia va solicita acestor ofertanți să depună în plic sigilat, semnat și ștampilat o nouă ofertă de preț, procedura continuând la un preț în urcare până la situația în care avem un singur ofertant care îndeplinește criteriul ”cel mai mare nivel al chiriei”, conform caietului de sarcini. Secretarul comisiei va întocmi un proces – verbal în care va consemna rezultatul licitației publice, urmând ca un exemplar al acestuia să fie înmânat, la cerere, ofertanților participanți.

Această procedură a fost descrisă pe larg și stabilită în filele 20-23 ale caietului de sarcini anexă la HCL 109 / 24.06.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns