Comunicat de presă – Lansarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/Parc Industrial (CFR)”, Cod SMIS 128419

Social

Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/Parc Industrial (CFR)” Cod SMIS 128419. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1. – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacău urmărește dezvoltarea mobilităţii urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijIoc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Reducerea până în anul 2023 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiţiei cu 6,0% (137.8 tone echivalent CO2) ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiţii superioare de siguranţă, confort și ambianţă de calitate pentru deplasările cu bicicleta și pietonale, în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.

2.Dezvoltarea până în anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete și amenajarea de facilităţi pentru bicicliști (amplasare de rasteluri pentru biciclete, parcări pentru biciclete), estimându-se o creștere cu 8,2% (857 de persoane) a numărului de utilizatori.

3.Creșterea gradului de sigurantă și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2023 prin modernizarea a 7227 mp de spaţiu pietonal, prevăzuţi cu sisteme de siguranţă care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,7% (12.329 persoane).

4.Îmbunătăţirea spaţiului urban prin asigurarea de spaţii verzi în aliniament și plantarea de 965 mp arbori/ arbuști până în anul 2023.

Valoarea totală a proiectului: 12.155.939,60 lei

Valoarea totală eligibilă: 11.465.639,25 lei

Valoare totală contribuție publică: 11.465.639,25 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 9.745.793,34 lei (85%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.490.533,11 lei (13%)

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 229.312,80 (2%)

Data începerii proiectului: 03.08.2016

Data finalizării proiectului: 31.01.2023

Date de contact: Mihaela Ionesi – manager proiect

Email: mihaela.ionesi@primariabacau.ro; tel.: 0372348119; fax: +40 234588757.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns