Lansare proiect „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport” COD SMIS 128418

Social

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Bacău anunţa începerea activităţilor proiectului „Traseu pentru deplasari nemotorizate Sud: Centru – Aeroport” COD SMIS 128418 în baza contractului de finanţare nr. 48663 din 23.10.2019, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio – Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Nord – Est. Proiectul este finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional2014-2020, Axa prioritară 4- „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiţi 4.e- „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitătii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare” Obiectiv specific 4.1.”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”,

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei ca urmare a cresterii utilizarii modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu conditii superioare de siguranta, confort si ambianta de calitate pentru deplasarile cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasarilor cu autoturismul personal.
  2. Dezvoltarea pana in anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea de piste de biciclete si amenajarea de facilitati pentru biciclisti.
  3. Cresterea gradului de siguranta si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea de spatiu pietonal.
  4. Imbunatatirea spatiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de arbori/arbusti pana in anul 2022.

Proiectul propus spre finanţare presupune lansarea unor investiţii extinse în vederea dezvoltării mobilității urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Perioada de implementare a proiectului este de 63 de luni, între 03.08.2016  – 31.10.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 17.703.592,30 lei, din care 15.048.053,46 lei valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.301.466,98 lei reprezintă finanțare din Bugetul de stat și 354.071,86 lei cofinanţare elgibilă a Beneficiarului.

Pentru detalii suplimentare:

Manager Proiect: Ionel FEDIUC (consilier S.D.R.I.), Telefon: 0740271801, e-mail: ionel.fediuc@primariabacau.ro /secretariatprimar@primariabacau.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns